Om oss

Monica Lundqvist har i flera år föreläst och anordnat workshops på specialistutbildningen för akutvårdsvårdspersonal med inriktning compassion i arbetslivet etc. Föreläser kontinuerligt på psykoterapi utbildningar.

Helena Fogelberg har föreläst och anordnat kurser inom primärvården samt compassionfokuserade yoga och meditationsretreat i Hälsingland och Grekland.

Compassion Center Stockholm är en supporter av Compassionate Mind UK

Om Helena

Jag har många års erfarenhet av att vägleda människor genom psykoterapeutiska samtal och har en lång och bred erfarenhet från arbetslivet men även från livet som helhet.  Det har gjort mig erfaren, ödmjuk, empatisk och icke-dömande. Att relationen mellan patient och terapeut är trygg är ett fundament vilket mitt arbete vilar på. Jag tar hand om min kropp och min själ genom att vara i naturen, yoga, meditera, läsa och umgås med familj och vänner. Jag vidareutbildar mig kontinuerligt och går i egen handledning regelbundet.

Om Monica

Jag började arbeta som behandlare inom avancerad ätstörningsvård, det har på många sätt påverkat min vidareutveckling och utbildning till psykoterapeut. Att förstå och med respekt möta människor som många gånger drivs av skam och självkritik. Vidareutbildning i KBT som ledde till leg psykoterapeut möjliggjorde förståelse och metoder som var hjälpsamma i behandlingen. Under åren så mötte jag mindfulness, vilket ledde till en resa till Arvika där jag fick utforska mindfulnessmed stöd av Jon Kabat Zinn. Det i sin tur gav vidare nyfikenhet och när Paul Gilbert kom till Stockholm och jag var med på en utbildning i Compassion fokuserad terapi har det format mitt arbetssätt följande år. I CFT har jag kunnat samla min erfarenhet och mitt förhållningsätt som jag varje dag landar i och använder i mitt arbete som psykoterapeut, visdom/förståelse, styrka/mod och ett starkt engagemang i att kunna skapa förändring till att må bättre och underhålla ett bra mående. För bibehålla och utvecklas går jag utbildningar och i
kontinuerlig handledning. Idag är fokus traumabehandling och EMDR/CFT utifrån de klienter som jag möter.

Kontaktuppgifter

Helena Fogelberg 0706778948, helenafogelberg@gmail.com

Monica Lundqvist, 0707-221240, terapimottagningen@telia.com

Sturegatan 64114 36 Stockholm
T-bana Stadion