2022 Compassion Center Stockholm:

Dr Deborah Lee kom tillbaka till Stockholm den 18, 19 och 20 maj 2022 och gav den populära workshopen CFT (Compassionfokuserad terapi) och trauma 

Dr. Lee presenterade ett behandlingsprogram för komplex PTSD med hjälp av en compassion fokuserad strategi och en evidensbaserad bas. Då workshopen är fokuserad på traumabehandling och CFT är det önskvärt att du har en grundläggande kunskap om CFT, motsvarande baskursen 3 dgr. Har du frågor ang vad det innebär hör av dig till oss.  Vi kommer att erbjuda kurs i grunderna i CFT för de som är intresserade. Kontakta oss för mer info om du är intresserad.

Dr Deborah Lee, dr och klinisk psykolog, Berkshire Traumatic Stress Service & South Central Complex Treatment Service for Veterans och Hederslektor vid Institutionen för klinisk psykologi, University College London. Dr Lee Har arbetat med PTSD och komplexa traumatillstånd i 20 år. Hon har specialiserat sig i skambaserad PTSD och självkritik. Dr Lee är en av förgrundsgestalterna i CFT tillsammans med professor Paul Gilbert som är dess grundare. Detta är en workshop för att utforska terapeutiska sätt att arbeta med effekterna av trauma och skam med Compassion Focused Therapy.