Utbildning

CFT orienteringskurs 11-12/5 2023

Då det är många som vill få möjlighet att ta del av en grundläggande kunskap om
Compassion fokuserad terapi vill vi nu erbjuda en introduktionskurs i CFT

Plats: Stockholm, Sturegatan 64

Tid: 9-16

Förkunskap Grundläggande psykoterapikunskap, steg 1
Varvar teori och praktik, upplevelsebaserat, Material ingår
Kursledare är Helena Fogelberg och Monica Lundqvist

Vi båda har lång erfarenhet och har valt att använda Compassion Fokuserad Terapi, CFT som grund i vårt dagliga arbete med patienter och i handledning.

Compassion fokuserad terapi är en terapiform som har sin grund i flera olika psykologiska
teorier och som bland annat fokuserar på hur arbeta med skam och självkritik.
Vi är leg. psykoterapeuter och vidareutbildade handledare.

Lång erfarenhet att behandla ångest, depression, ätstörningar och trauma/PTSD.

Har utbildning i CFT och kontinuerlig handledning och vidareutbildning av professor Paul
Gilbert och Dr Deborah Lee.

Sista anmälningsdag 20/3 2023
Kostnad 6500 kr exkl moms(fm/em fika ingår)
terapimottagningen@telia.com
Hör gärna av er om ni har frågor
Varmt välkomna

Helena Fogelberg & Monica Lundqvist

Kontaktuppgifter

Helena Fogelberg 0706778948, helenafogelberg@gmail.com

Monica Lundqvist, 0707-221240, terapimottagningen@telia.com

Sturegatan 64114 36 Stockholm
T-bana Stadion