Compassion Focused Therapy

När vi människor hör ordet compassion tenderar vi att tänka på vänlighet. Men forskningen  har funnit att kärnan av compassion är mod.

Modet med compassion ligger i villigheten att se in i naturen och orsakerna till lidandet –   i oss själva, i andra och i det mänskliga tillstånden. Utmaningen är att nå den visdom vi behöver för att ta itu med orsakerna till lidande i oss själva och andra.

Compassion är hjälpsamt och stärkande samtidigt svårt och kraftfullt. Det är en motivation med förmågan att förändra världen till det bättre.

Compassion är en vetande uppmärksam intention att vara hjälpsam när människor lider.

CFT är en psykoterapeutisk metod med inslag av affektteori, anknytningsteori, evolutionsteori, beteendeterapi, hjärnforskning och buddhistisk/österländsk teori och filosofi. Vi jobbar med att på olika sätt utveckla motiverande egenskaper och färdigheter till att bry sig om och öka psykiskt välmående. Metoden är utvecklad för att kunna möta svåra känslor som rädslor, skam, självkritik etc.

Mer läsning kan hittas på: https://www.compassionatemind.co.uk/ och https://compassionatemind.se/

Kontaktuppgifter

Helena Fogelberg 0706778948, helenafogelberg@gmail.com

Monica Lundqvist, 0707-221240, terapimottagningen@telia.com

Sturegatan 64114 36 Stockholm
T-bana Stadion