Helena Fogelberg 070-6778948, helenafogelberg@gmail.com och Monica Lundqvist 0707-221240 terapimottagningen@telia.com, leg. psykoterapeuter och utbildade handledare.

Kontakta oss

2021 UPPDATERING:

Dr Deborah Lee kommer tillbaka till Stockholm den 25-27 augusti 2021

och ger den populära workshopen CFT (Compassionfokuserad terapi) och trauma med en fördjupningsdag i handledning i CFT den 28/8 2021.

Dagarna kommer att hållas centralt i Stockholm.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och deltagarantal och utrymme kommer att anpassas för en säker konferens. Vi vill helst hålla konferensen på plats men utifrån rådande omständigheter angående covid-19 kan konferensen komma att ta plats online.

Kostnad:

tre dagars workshop 7.500 exkl moms
fördjupningsdagen: 3.000 exkl moms
för alla fyra dagar: 10.000 exkl moms

För- och eftermiddagsfika ingår i priset.

Anmälan: Maila och lämna namn och faktura adress så återkommer vi när inbetalning ska ske. Helena Fogelberg 070-6778948, helenafogelberg@gmail.com och Monica Lundqvist 0707-221240 terapimottagningen@telia.com, leg. psykoterapeuter och utbildade handledare

Dr. Lee presenterar ett behandlingsprogram för komplex PTSD med hjälp av en compassion fokuserad strategi och en evidensbaserad bas. Då workshopen är fokuserad på traumabehandling och CFT är det önskvärt att du har en grundläggande kunskap om CFT, motsvarande baskursen 3 dgr. Har du frågor ang vad det innebär hör av dig till oss.  Vi kommer att erbjuda kurs i grunderna i CFT för de som är intresserade. Kontakta oss för mer info om du är intresserad.

Dr Deborah Lee, dr och klinisk psykolog, Berkshire Traumatic Stress Service & South Central Complex Treatment Service for Veterans och Hederslektor vid Institutionen för klinisk psykologi, University College London.