Vi har glädjen att meddela:

Handledningsdag med Deborah Lee med inriktning CFT och trauma

Dagarna kommer att hållas centralt i Stockholm.

För dig som har erfarenhet av CFT och trauma erbjuder vi möjligheten att delta i en handledningsdag med Deborah Lee som är specialiserad i CFT och trauma.

Datum: lördagen den 20/11 kl 10-15.

kostnad 3.000:-exkl moms.

Anmälan: Maila och lämna namn och faktura adress så återkommer vi när inbetalning ska ske. Helena Fogelberg 070-6778948, helenafogelberg@gmail.com och Monica Lundqvist 0707-221240 terapimottagningen@telia.com, leg. psykoterapeuter och utbildade handledare

Dr Deborah Lee, dr och klinisk psykolog, Berkshire Traumatic Stress Service & South Central Complex Treatment Service for Veterans och Hederslektor vid Institutionen för klinisk psykologi, University College London.