Compassion Focused Therapy (CFT)

När vi människor hör ordet compassion tenderar vi att tänka på vänlighet. Men forskningen  har funnit att kärnan av compassion är mod.

Modet med compassion ligger i villigheten att se in i naturen och orsakerna till lidandet –   i oss själva, i andra och i det mänskliga tillstånden. Utmaningen är att nå den visdom vi behöver för att ta itu med orsakerna till lidande i oss själva och andra.

Compassion är hjälpsamt och stärkande samtidigt svårt och kraftfullt. Det är en motivation med förmågan att förändra världen till det bättre.

Compassion är en vetande uppmärksam intention att vara hjälpsam när människor lider.

CFT är en psykoterapeutisk metod med inslag av affektteori, anknytningsteori, evolutionsteori, beteendeterapi, hjärnforskning och buddhistisk/österländsk teori och filosofi. Vi jobbar med att på olika sätt utveckla motiverande egenskaper och färdigheter till att bry sig om och öka psykiskt välmående. Metoden är utvecklad för att kunna möta svåra känslor som rädslor, skam, självkritik etc.

Om oss

Vi erbjuder CFT för enskilda, par och grupper.

Helena och Monica är leg psykoterapeuter och utbildade handledare med flerårig utbildning av professor Paul Gilbert och dr Deborah Lee i CFT.

Utbildning

Vi kan erbjuda föreläsningar och workshops om Compassion fokuserad terapi och Compassion som förhållningssätt.

Aktuellt

Nu finns möjlighet att anmäla sig till Eget övande i compassion focused therapy i grupp.